Park Rozrywki Zaginiony Świat w Bydgoszczy

Zapraszamy do Zaginionego Świata, w którym zamieszkało ponad 50 modeli dinozaurów!

To wspaniałe miejsce do rozwijania wyobraźni i wiedzy dzieci na temat historii Ziemi.
Niepowtarzalna atmosfera oraz walory poznawcze przyciągają do Zaginionego Świata
nie tylko mieszkańców Bydgoszczy, ale także osoby z wielu różnych zakątków kraju i świata.
Na ponad 5 hektarach rozciąga się ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice opisujące
poszczególne okresy geologiczne rozwoju Ziemi wraz z towarzyszącymi im modelami
prehistorycznych stworzeń.

Nieodłącznym elementem "Zaginionego Świata" jest muzeum "Skarby Ziemi".
Każdą osobę odwiedzającą Park zapraszamy do obejrzenia naszej ekspozycji stanowiącej
dowód geologicznej różnorodności i złożoności naszej planety, a także jej prehistorycznej
życiowej aktywności. Obok przepięknych, różnobarwnych minerałów można obejrzeć
liczne skamieniałości pradawnych organizmów, reprezentantów początków życia
na Ziemi aż do czasów nam współczesnych.