Park Rozrywki Zaginiony Świat w Bydgoszczy
Kompleks Park Rozrywki-Zaginiony Świat
czynny 
codziennie w godz. 11.00 - 19.00.

ZAPRASZAMY!