Park Rozrywki Zaginiony Świat w Bydgoszczy

Trwają pracę związane z przygotowaniem urządzeń rozrywkowych na sezon 2023 :)

ROZPOCZELIŚMY REZERWACJE DLA GRUP ZORGANIOZWANYCH NA SEZON 2023

LENKA SZTAJNOBORN

e-mail lena.sztajnborn@myslecinek.pl
6
68-399-694

BOŻENA HENNING

e-mail  bozena.henning@myslecinek.p