Park Rozrywki Zaginiony Świat w Bydgoszczy

KIEROWNIK PARKU ROZRYWKI 

mgr inż. JAKUB MIKOWSKI
e-mail jakub.mikowski@myslecinek.pl

Przyjmowanie zamówień dla wycieczek szkolnych oraz grup zorganizowanych

LENKA SZTAJNBORN

668-399-694
e- mail : lena.sztajnborn@myslecinek.pl